Volg Stadsbos013

Image Alt

10 km bijenlint in Stadsbos013

10 km bijenlint in Stadsbos013

10 km bijenlint in Stadsbos013

Een kleine 10 kilometer berm is onlangs ingezaaid in Stadsbos013. De bermen liggen deels in het gebied Klein-Tilburg en in de Kaaistoep. Het inzaaien is bedoeld om het leefgebied van wilde bijen te verbeteren.
 
“Wegbermen zijn belangrijk voor wilde bijen, omdat het de laatste plekken zijn die niet structureel bemest en bespoten worden”, aldus wethouder Stadsbos013 Mario Jacobs: “Bovendien vormen ze verbindende linten door het landschap. Door deze linten aantrekkelijker te maken voor bijen, worden ze ook aantrekkelijker voor recreanten, vanwege de vele bloemen.”
 
Stichting Food4Bees
In 2016 heeft de Stichting Food4Bees een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie voor het verbeteren van het leefgebied voor (wilde) bijen. Het gaat al jarenlang slecht met wilde bijen. Zij zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen en zijn vooral voor de fruit-, groente- en zaadteelt essentieel.
 
Verbeteren wegbermen
Een van de onderdelen van het herstelplan van Food4Bees is opgesteld in nauwe samenwerking met de regio Hart van Brabant, en omvat het verbeteren van gemeentelijke wegbermen. Om bermen bloemrijker te maken is het belangrijk om deze op een goede manier te beheren en op veel plaatsen een extra impuls te geven. Dat gebeurt door plaggen te verwijderen en verdwenen bloemsoorten opnieuw in te zaaien.  Brouwers Groenaannemers en TWM-Gronden hebben de werkzaamheden uitgevoerd.
 
Gemeente Tilburg heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld en met Food4Bees een plan uitgewerkt om bermen in Stadsbos013 te verbeteren. Vanaf volgend jaar volgen onderzoeken naar het effect van de nieuwe bermen op de bijen.