Volg Stadsbos013

Image Alt

Aanleg MTB route Stadsbos013 hervat

Aanleg MTB route Stadsbos013 hervat

Aanleg MTB route Stadsbos013 hervat

De aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 is hervat. De werkzaamheden hebben een tijd stilgelegen vanwege een bezwarenprocedure en het broedseizoen. Naar verwachting is de MTB route eind 2018 gereed.

Samenwerkende partijen
Vanaf 20 augustus starten de werkzaamheden in het Wilmabos (nabij De Oude Warande). De mountainbikeroute is een initiatief van vijf lokale mountainbikers uit Tilburg. De route gaat over een traject van circa 20 kilometer en biedt een mooie uitdaging voor zowel beginnende als geoefende mountainbikers. Stichting MTB Stadsbos013 gaat zorgdragen voor het dagelijks beheer. De MTB-route is mede mogelijk dankzij de bijdragen van de grondeigenaren TWM, Amarant, ProRail en Gemeente Tilburg. Maar ook MTB – en andere wieler- verenigingen uit Tilburg en de vele vrijwilligers maken het mogelijk dat Stadsbos013 binnenkort een mountainbikeroute rijker is.

Bezwarenprocedure
De ingediende bezwaren op de omgevingsvergunning voor de aanleg zijn door de bezwarencommissie ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, maar hebben wel geleid tot kleine aanpassingen in de route. Bezwaarmakers konden hun bezwaren toelichten tijdens een hoorzitting. Na beoordeling van de bezwaren heeft de commissie geconstateerd dat de omgevingsvergunning terecht is toegekend. Het college van B&W heeft het advies van de commissie overgenomen.