Volg Stadsbos013

Image Alt

Boomfeestdag 2016 in Stadsbos013

Boomfeestdag 2016 in Stadsbos013

Boomfeestdag 2016 in Stadsbos013

Kun je het je voorstellen: bossen zonder bomen? Nee, natuurlijk niet want bossen worden qua beeld en beleving bepaald door bomen; of het nu loofhoutbossen zijn of naaldhoutbossen! Je kunt er lekker wandelen, genieten van de rust en van de flora en fauna, van de koelte én van de heerlijke specifieke bosgeuren. Bossen helpen mee om het klimaatprobleem te lijf te gaan; ook al wordt het vaak ervaren als een druppel op een gloeiende plaat…het helpt toch! Vooral nu de klimaatdoelstellingen niet gehaald dreigen te worden, kan de aanplant van bossen een waardevol middel zijn. Daarom is voor Boomfeestdag-2016, dinsdag 5 april, een actueel thema gekozen in het kader van aandacht voor het belang van bomen in bossen, zowel stadbossen als bossen in het landschap. het thema is Bomen & Bossen.

Locatie

De locatie (kruising Gilzerbaan/Bels lijntje) waar op de boomfeestdag bomen en struiken worden aangeplant is afgelopen najaar gekapt voor de aanleg van een poel. Deze poel maakt onderdeel uit van een reeks poelen die afgelopen najaar zijn aangelegd in het gebied Stadsbos013. De poelen zijn met name aangelegd om bijzondere populaties amfibieën in het gebied te kunnen behouden.

Waarom hebben we nu eerst bomen gekapt en gaan we vervolgens aanplanten? De bomen die eerst op deze locatie stonden, waren nog relatief jonge Amerikaanse eiken, die dicht op elkaar stonden. Dit bostype draagt weinig bij aan de biodiversiteit: het blad van Amerikaanse eiken op de bosbodem is erg slecht verteerbaar zodat er op de bosbodem een laag ontstaan waar niets onder wil groeien. Zo ontstaat er ook nauwelijks broed- en schuilgelegenheid voor dieren. Doordat de eikels oneetbaar zijn is er ook geen foerageergelegenheid voor dieren.

De poel die we hebben aangelegd, heeft ruimte nodig zodat de oevers flauw kunnen aflopen (in een te kleine ruimte zou de poel erg steil worden als een soort bomkrater). De poel moet ook voldoende zon krijgen zodat oeverplanten, amfibieën, libellen etc. zich kunnen ontwikkelen. Vandaar dat er een ruime open plek is aangelegd en we aan de zuidzijde geen bomen en hoge struiken willen. Aan de noordzijde is wel ruimte ontstaan voor struiken en enkele bomen. De soorten die we gaan aanplanten dragen wel bij aan de biodiversiteit:

1) ze geven goed verteerbaar strooisel, waaronder zich straks planten kunnen ontwikkelen;

2) ze bieden voedsel voor insecten (nectar) en/of vogels en zoogdieren (noten en vruchten);

3) de struiken bieden nestgelegenheid voor vogels. Veel van de gekozen struiken zijn bovendien erg decoratief: bijvoorbeeld de brem en gaspeldoorn geven in het voorjaar mooie gele bloemen.

Dinsdag
5 april is de Boomfeestdag in Tilburg. Wethouder Mario Jacobs plant samen met
kinderen van basisschool De Vlashof de eerste boom. In totaal worden er 800
bomen gepland.

De locatie waar de bomen en
struiken worden geplant is afgelopen najaar gekapt voor de aanleg van een poel.
Deze poel maakt onderdeel uit van een reeks poelen die zijn aangelegd in het
gebied Stadsbos013. De poelen zijn met name aangelegd om bijzondere populaties
amfibieën in het gebied te kunnen behouden. Lees hier meer over de poelen.

Waarom hebben we nu eerst bomen
gekapt en gaan we vervolgens aanplanten? De bomen die eerst op deze locatie
stonden, waren nog relatief jonge Amerikaanse eiken, die dicht op elkaar
stonden. Dit bostype draagt weinig bij aan de biodiversiteit: het blad van
Amerikaanse eiken op de bosbodem is erg slecht verteerbaar zodat er op de
bosbodem een laag ontstaan waar niets onder wil groeien. Zo ontstaat er ook
nauwelijks broed- en schuilgelegenheid voor dieren. Doordat de eikels oneetbaar
zijn is er ook geen foerageergelegenheid voor dieren. De poel die is aangelegd,
heeft ruimte nodig zodat de oevers flauw kunnen aflopen (in een te kleine
ruimte zou de poel erg steil worden als een soort bomkrater). De poel moet ook
voldoende zon krijgen zodat oeverplanten, amfibieën, libellen etc. zich kunnen
ontwikkelen. Vandaar dat er een ruime open plek is aangelegd en we aan de
zuidzijde geen bomen en hoge struiken willen. Aan de noordzijde is wel ruimte
ontstaan voor struiken en enkele bomen. De soorten die we gaan aanplanten
dragen wel bij aan de biodiversiteit:

1) ze geven goed verteerbaar
strooisel, waaronder zich straks planten kunnen ontwikkelen; 2) ze bieden
voedsel voor insecten (nectar) en/of vogels en zoogdieren (noten en vruchten);
3) de struiken bieden nestgelegenheid voor vogels.

Veel van de gekozen struiken
zijn bovendien erg decoratief: bijvoorbeeld de brem en gaspeldoorn geven in het
voorjaar mooie gele bloemen.