Volg Stadsbos013

Image Alt

Ondernemen in Stadsbos013

Ondernemen in Stadsbos013

Ondernemen in Stadsbos013

Stadsbos013 is thuis voor veel verschillende ondernemers. Van loonwerker tot natuurpedagoog,van horecaondernemer tot buitenschoolse opvang. Tijdens een bijeenkomst in april troffen ze elkaar bij golfclub Prise d’Eau. Onderwerp van gesprek:welke mogelijkheden biedt Stadsbos013 en hoe kunnen we kansen nog beter benutten? Een impressie.

Kansen benutten

Starters in Stadsbos013 of gevestigde ondernemers waren het over een ding eens:Stadsbos013 heeft bijzondere kwaliteiten. En hoewel de ene ondernemer er meer gebruik van maakt dan de andere, liggen er volgens hen kansen die we samen nog beter kunnen verzilveren.

De ondernemers vinden het zinvol voor de bekendheid van Stadsbos013 dat de gemeente doorgaat met het faciliteren van (ondernemers)initiatieven. Het positioneren van het Stadsbos is een proces dat tijd vergt en dat volgens de aanwezige ondernemers niet te vroeg moet worden losgelaten.

Naar meer samenwerking

Intensief onderling samenwerken om de promotie van het gebied naar een hoger niveau te tillen: dat is wat een aantal ondernemers als toekomstbeeld voor zich zien. Mogelijk kan dat zelfs in de vorm van een ondernemersplatform, dat op termijn ook een deel van het beheer kan doen of gezamenlijk startende ondernemers kan begeleiden.

Najaarsbijeenkomst

Voor sommige ondernemers was dit een eerste bijeenkomst. Het bleek een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en nieuwe contacten te leggen. Er was dan ook grote animo om in het najaar van 2017 opnieuw samen te komen. De datum hiervoor wordt na de zomer bekend gemaakt.

Wilt u er de volgende keer ook bij zijn? Stuurt u dan een mailtje naar info@stadbos013.nl. U ontvangt dan na de zomer een uitnodiging.