Volg Stadsbos013

Image Alt

Praat ook mee over plannen Stadsbos013

Praat ook mee over plannen Stadsbos013

Praat ook mee over plannen Stadsbos013

Uw mening telt voor Stadsbos013
Veel geïnteresseerden in Stadsbos013 hebben eind vorig jaar en begin dit jaar deelgenomen aan een van de workshops ‘ruimtelijk raamwerk’. De gemeente is blij met de input, kennis en ideeën die ondernemers en burgers hebben gegeven op de concept ontwikkelingsvisie en de stadsbosbeeldtaal. Dit is zoveel mogelijk meegenomen in de visie. De volgende stap is het bespreken van de zogenaamde spelregels per deelgebied. Daarom nodigen we u graag uit voor een nieuwe workshop om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Workshops
De workshops zijn ingedeeld naar deelgebied. U kunt zelf aangeven welke workshop u bij wilt wonen. Doe dit vóór 11 mei door een mail te sturen naar info@stadsbos013.nl en de datum van de workshop te vermelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ontvangst en volgt de locatie. De avonden vinden plaats op:
Donderdag 24 mei       Klein Tilburg + Prise d’eau (Westkant Leij)
Donderdag 7 juni         Warande, Wandelbos en Reeshofbos
Maandag 11 juni          Landgoederenzone + Leijse Buitens
Donderdag 14 juni       Zuidelijk deel t.o.v. Gilzerbaan, Blaakbos, De Sijsten, Kaaistoep  + Leijse Buitens

Programma
De inloop is vanaf 19 uur. Het programma start om 19.30 uur. De avond begint met een toelichting op het ruimtelijk raamwerk en de spelregels. Daarna gaat iedereen in groepjes aan de slag met de spelregels.
De spelregels willen we per deelgebied opstellen om aan te geven wat wel en niet is toegestaan. Rekening houdend met de waarden en spelregels van het gebied, bekijken we hoe initiatieven wel mogelijk zijn. We sluiten de avond af met een borrel. 
 
Stadsbos013
Het is niet stil rondom Stadsbos013. Afgelopen jaren zijn er al heel wat leuke initiatieven ingediend en ontwikkeld en projecten uitgevoerd. Daarover leest u meer op www.stadsbos013.nl. Drie expeditieleiders zijn aan de slag gegaan als schakel tussen initiatiefnemer en gemeente. U vindt hen ook op de website, net als een filmpje over Stadsbos013, informatie over projecten en de gratis wandelkaart die u kunt downloaden.

Vragen
Heeft u vooraf nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar info@stadsbos013.nl.