Volg Stadsbos013

Image Alt

Presentatie plannen Stadsbos013

Presentatie plannen Stadsbos013

Presentatie plannen Stadsbos013

Eind vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar, hebben ondernemers, particulieren en initiatiefnemers  deelgenomen aan workshops om mee te denken over de mogelijkheden voor Stadsbos013. Woensdag 10 oktober presenteert de gemeente de plannen en nodigt belangstellenden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Waardevolle input
De workshops hebben veel waardevolle input opgeleverd. Deelnemers deelden hun kennis, ideeën en leverden daarnaast een kritische blik. De input is verwerkt in de richtlijnen, het zogenoemde ‘ruimtelijk raamwerk’ die het mensen makkelijker moet maken om ideeën te realiseren voor Stadsbos013. De richtlijnen gaan ook versnippering tegen en dragen bij aan meer eenheid, uitstraling en een sterke identiteit van Stadsbos013. Daarnaast zijn in afstemming met de Provincie spelregels opgesteld om ideeën voor Stadsbos013 mogelijk te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van de omgeving te bewaken. De spelregels moeten duidelijk maken wat wel en niet is toegestaan.

Presentatie op 10 oktober
De gemeente presenteert de plannen en spelregels op woensdag 10 oktober om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mailadres info@stadsbos013.nl en ontvangen na aanmelding een bevestiging en de locatie.