Volg Stadsbos013

Image Alt

Start werkzaamheden uitbreiding heidegebied De Sijsten

Start werkzaamheden uitbreiding heidegebied De Sijsten

Start werkzaamheden uitbreiding heidegebied De Sijsten

De werkzaamheden om heidegebied de Sijsten in Stadsbos013 uit te breiden, starten  maandag 26 maart en duren tot 21 april. Omdat de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, zal TWM Gronden (eigenaar) samen met deskundigen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) eerst zorgvuldig onderzoek doen in het veld naar kwetsbare elementen zoals mierenhopen, dassenburchten, bomen met spechtengaten en nesten van roofvogels.

Deze flora- en faunacheck is onderdeel van de Gedragscode Bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor hoe er verantwoord (binnen het broedseizoen) in het bos gewerkt kan worden. Wordt er iets gevonden, dan wordt dit doorgegeven aan de uitvoerder. Zo is het voor de uitvoerder duidelijk dat er iets bijzonders is waar omheen gewerkt moet worden. Op deze manier wordt de flora en fauna zo goed mogelijk beschermd, ook tijdens deze broedperiode.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten zo snel mogelijk omdat er sprake is van een aantasting door de Letterzetter(kever) in de fijnsparren. Hiermee wordt uitbreiding van deze plaag voorkomen. Het hout van de al dode fijnsparren moet snel verwerkt worden, om het nog te kunnen verkopen. De opbrengsten hiervan vloeien direct terug in het project. Na de zaagwerkzaamheden volgen in het najaar/winter aanvullende maatregelen zoals plaggen, maaien en opbrengen van steenmeel. Allemaal bedoeld om de heide te herstellen. De grootste machines zijn 13 april van het terrein af.

Reden uitbreiding heidegebied
Eind vorig jaar heeft TWM Gronden uitleg gegeven over de reden van de uitbreiding en de inhoud van de werkzaamheden. Door de verdubbeling krijgt de biodiversiteit in dit gebied een belangrijke impuls. Bovendien komt het gebied beter tot zijn recht en sluit aan bij de graslanden van de Kaaistoep. Dat betekent een natuurlijke vergroting van het leefgebied voor de dieren. Het plan voorziet er ook in om de beleving en toegankelijkheid voor de recreant te versterken; zo wordt het gebied interessanter voor bezoekers.

Hier kunt u meer lezen over de plannen en werkzaamheden.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op met beheerder Jaap van Kemenade van TWM Gronden. Hij is bereikbaar via e-mail jaap.van.kemenade@twm.nl