Volg Stadsbos013

Image Alt

Verwijderen zonnebaars uit bosvijver Oude Warande

Verwijderen zonnebaars uit bosvijver Oude Warande

Verwijderen zonnebaars uit bosvijver Oude Warande

In de bosvijver van de Oude Warande zitten veel zonnebaarzen. De zonnebaars is  een kleurrijke, maar zeer agressieve roofvis, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. Sinds het begin van de vorige eeuw is deze vissoort naar Nederland geïmporteerd voor de aquarium- en vijverhobby. Helaas zijn zonnebaarzen op tal van plaatsen ontsnapt of illegaal uitgezet in de natuur, zoals in de bosvijver Oude Warande.

Zonnebaars is in staat om in korte tijd zeer grote populaties te vormen, zeker in kleine wateren zoals (geïsoleerde) vennen en amfibiepoelen. Populaties met een omvang van enkele duizenden vissen zijn niet ongebruikelijk. De zonnebaars is een bedreiging voor een aantal zeldzame en beschermde amfibiesoorten, zoals de boomkikker, kamsalamander, knoflookpad en de vinpootsalamander. Maar ook voor (larven van) libellen en andere waterinsecten. Deze diersoorten komen van nature voor in de regio Tilburg.

Er stonden al onderhoudswerkzaamheden gepland om onder meer slib uit de vijver te verwijderen. De gemeente grijpt deze kans aan om tegelijkertijd de zonnebaarzen uit de vijver te verwijderen. Zo kunnen de verschillende amfibiesoorten de vijver weer als leefgebied gaan gebruiken. Natuurlijk is het belangrijk dat er in de toekomst niet opnieuw vissen in de vijver worden uitgezet die hier niet thuishoren en andere diersoorten bedreigen. Het verwijderen van de vissen start dinsdag 1 december en duren maximaal drie dagen. Daarna wordt het slib verwijderd. Eind december zijn alle werkzaamheden afgerond.