Volg Stadsbos013

Image Alt

Raadsleden bezoeken Stadsbos013

Raadsleden bezoeken Stadsbos013

Raadsleden bezoeken Stadsbos013


De boomkikker, de
knoflookpad en de kamsalamander. Op 3 april konden leden van de raadscommissie
Leefbaarheid en Vestigingsklimaat van de gemeente Tilburg zelf kennismaken met
deze bijzondere en zeldzame bewoners van Stadsbos013 tijdens een werkexcursie.
Een impressie.

Ruim baan voor amfibieën

‘Geleidelijk ontstaat er een
belangrijke amfibieëncorridor die niet alleen voor Tilburg, maar voor heel
Brabant belangrijk is’, licht Ben Crombaghs van Bureau Natuurbalans toe. De
raadsleden hebben zich  verzameld bij een nieuw gegraven poel bij de
kruising Gilzerbaan – Bels Lijntje. De poelen, met aangepaste beplanting en
takkenwallen vormen een geschikt leefgebied voor deze bijzonder populatie van
amfibieën. ‘Door hun leefgebied nog robuuster te maken, wordt de populatie
minder kwetsbaar. Het behouden van deze bijzondere natuurwaarden gaat dan heel
goed samen gaan met uiteenlopende vormen van recreatie.’

Ondernemen in de natuur

Golfbaan Prise d’eau beslaat
in totaal een gebied van 120 ha met bosschages, bomen, poelen en natuurlijk
gras. Het terrein tussen bos en landbouwgebied is een goed voorbeeld van hoe
natuur en recreatie goed samengaan. Huib Braamse, voorzitter van de golfclub,
vertelt de raadsleden hoe zij dat doen. ‘Delen van het terrein worden begraasd
door kempische heideschapen. We hebben valkenkasten opgehangen, er zijn poelen
aangelegd voor amfibieën en er lopen patrijzen. We willen ook proberen het
aantal spreeuwen op het terrein te vergroten door speciaal geplaatste
spreeuwenkasten. Zij zijn onze perfecte natuurlijke partner bij het bestrijden
van engerlingen. Deze keverlarven tasten ons gras aan. We willen daarnaast ons
terrein gaan openstellen voor wandelaars.’

Raadsleden bezoeken Stadsbos013


De boomkikker, de
knoflookpad en de kamsalamander. Op 3 april konden leden van de raadscommissie
Leefbaarheid en Vestigingsklimaat van de gemeente Tilburg zelf kennismaken met
deze bijzondere en zeldzame bewoners van Stadsbos013 tijdens een werkexcursie.
Een impressie.

Ruim baan voor amfibieën

‘Geleidelijk ontstaat er een
belangrijke amfibieëncorridor die niet alleen voor Tilburg, maar voor heel
Brabant belangrijk is’, licht Ben Crombaghs van Bureau Natuurbalans toe. De
raadsleden hebben zich  verzameld bij een nieuw gegraven poel bij de
kruising Gilzerbaan – Bels Lijntje. De poelen, met aangepaste beplanting en
takkenwallen vormen een geschikt leefgebied voor deze bijzonder populatie van
amfibieën. ‘Door hun leefgebied nog robuuster te maken, wordt de populatie
minder kwetsbaar. Het behouden van deze bijzondere natuurwaarden gaat dan heel
goed samen gaan met uiteenlopende vormen van recreatie.’

Ondernemen in de natuur

Golfbaan Prise d’eau beslaat
in totaal een gebied van 120 ha met bosschages, bomen, poelen en natuurlijk
gras. Het terrein tussen bos en landbouwgebied is een goed voorbeeld van hoe
natuur en recreatie goed samengaan. Huib Braamse, voorzitter van de golfclub,
vertelt de raadsleden hoe zij dat doen. ‘Delen van het terrein worden begraasd
door kempische heideschapen. We hebben valkenkasten opgehangen, er zijn poelen
aangelegd voor amfibieën en er lopen patrijzen. We willen ook proberen het
aantal spreeuwen op het terrein te vergroten door speciaal geplaatste
spreeuwenkasten. Zij zijn onze perfecte natuurlijke partner bij het bestrijden
van engerlingen. Deze keverlarven tasten ons gras aan. We willen daarnaast ons
terrein gaan openstellen voor wandelaars.’